Vilos taisyklės

Vidaus tvarkos taisykles

Vilos svečiai privalo:

 • Atvykę į vilą , sumokėti pilną sumą už paslaugas;
 • Svečiams , neišbuvus nustatyto nuomos laiko, šeimininkai neprivalo gražinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką;
 • Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos be i vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • Užsisakius papildomas (ekstra) mokamas paslaugas vietoje, už jas iškarto susimokėti;
 • Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems vilos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei vilos teritorija (ramybės valandos nuo 23:00 val.)
 • Savo asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotame kambaryje arba automobilyje ( už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako).
 • Svečiai privalo išsiregistruoti iki 12:00 val.

Viloje draudžiama :

 • Pastato viduje rūkyti, mėtyti lauke nuorūkas, mėtyti tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti vilos teritorijoje;
 • Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti viloje židinius ar kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • Atsivežti ir laikyti viloje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • Leisti vaikams žaisti prie baseino be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
 • Leisti mažamečiams vaikams vieniems maudytis, tevai pilnai prisiima atsakomybe uz savo vaikus.
 • Maudytis neblaiviame stovyje;
 • Baiseino naudojimo laikas nuo 09:00val. iki 23:00val.

Svečių atsakomybė:

 • Svečiai, atsivežę savo maistą, patys atsako už jo kokybę ir saugumą sveikatai;
 • Svečiai visiškai pilnai atsako už sugadintą ar sunaikintą viloje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • Jei nuostoliai vietoje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai ;
 • Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo neatsargumo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio sąlygas, vilos šeimininkai už tai neatsako.
 • Svečius galima atsivesti tik suderinus su vilos seimininkais